16 Haziran 2016 Perşembe


Müslümanlar arasında, bazıları Rumi felsefeyi, bazıları Kuran’da "apaçık çirkinlik" olarak bildirilen homoseksüelliği, bazıları haram olan şarabın helal olduğunu, bazıları her şeyi Allah’ın yarattığı gerçeğini inkar eden Darwinizm safsatasını anlatarak Kuran’a uygun olmayan bir İslam anlayışını ortaya koyan bir takım kişiler var. Bazı kişilerin anlattığı bu yanlış İslam anlayışı tüm İslam alemi için bir tehlikedir. İslam’ı yanlış tanıtan bir felsefeyi yaymaya yönelik bu duruma karşı Müslümanların çok dikkatli olması gerekir.

QUILLIAM VAKFI

Londra’da faaliyet gösteren bir düşünce kuruluşu. Müslümanlara sözde hizmet veriyor gibi görünen bu vakfın düzenlediği sergide, Mevlana’ya ait olduğu iddia edilen eserlerde övülen, erkek erkeğe ilişki ile ilgili bilgi anlatılıyor. Vakıf Rumiliği ve Darwinizmi savunuyor. Quilliam Vakfı’nın 21 Nisan 2016’da düzenlediği “İslam’da Cinsiyet Çeşitliliği” başlıklı panelde, Allah’ın “iğrenç bir çirkinlik” olarak bildirdiği ve haram kıldığı homoseksüellik anlatıldı. Panele, İngiltere’nin kendini Müslüman tanıtan ünlü homoseksüelleri konuşmacı olarak katıldı. Vakfın kurucularından, Rumiliği ve Darwinizmi savunan Maajid Nawaz, homoseksüelliğin anlatıldığı bu paneli sosyal medya sayfasında şöyle tanıttı: “Quilliam Vakfımızın düzenlediği panelde muhteşem konuşmacılar: Peter Tatchell, Naz and Matt Vakfı (Homoseksüel haklarını savunan bir kuruluş), Khakan Qureshi, Sherin el-Feki, Sohail PakBrit, Asif Lahore, Baradar” 


Oysa Allah Kuran’da homoseksüelliğin “hayasız bir çirkinlik” olduğunu bildirmiştir. Peygamberimiz de hadislerinde homoseksüelliğin “en korkunç fiillerden biri” olduğunu şöyle haber vermiştir: Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ümmetim üzerinde korktuğum şeylerin EN KORKUNCU LUT KAVMİNİN İŞİDİR (HOMOSEKSÜELLİKTİR).” (İbn Mâce, Hudûd; 12)
Quilliam Vakfı’nın Allah’ın haram kıldığı homoseksüelliği konu alan panelinin konuşmacıları:


MATT OGSTON

23 yaşındayken Naz isimli bir erkekle Londra’da yaşamış olan Mat Ogston
İngiltere’nin ünlü homoseksüellerinden biri. İlişkisinin olduğu Naz isimli kişinin intihar etmesi üzerine Naz and Matt Foundation adında homoseksüelliği anlatan bir vakıf kuruyor ve homoseksüelliğin sözde meşrulaştırılması için bu vakıf üzerinden faaliyet yapıyor. Quilliam Vakfının İslam’da Cinsellik adı altında düzenlediği ve homoseksüelliği öven sergiye Matt and Naz Foundation da destek vermişti. Suriye’de, Irak’ta, Libya’da her gün yüzlerce Müslüman şehit edilirken, Akdeniz’de her gün onlarca Müslüman boğulurken, milyonlarca Müslüman mülteci konumunda yaşarken Quilliam Vakfı’nın ilgilendiği konu Kuran’da haram olan homoseksüelliğin yaygınlaştırılması.

İslam’a göre homoseksüellik, Kuran’da ve hadislerde “iğrenç bir çirkinlik olarak” bildirilen haram olan bir davranıştır Peygamberimiz bir hadisinde bu fiili “iğrenç” olarak nitelemiştir: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Lut kavminin İĞRENÇ FİİLİNİ (homoseksüelliği) İŞLEYEN KİMSE LANETLENMİŞTİR.“ (Kütüb-i Sitte, Hadis No: 1604, Ravi: Ebu Hureyre) Ayette ise şöyle bildirilmiştir: Hani Lut da kavmine şöyle demişti: "Sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasız-çirkinliği mi yapıyorsunuz? Gerçekten siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Doğrusu siz, ölçüyü aşan (azgın) bir kavimsiniz." (Araf Suresi, 80-81)
Quilliam Vakfı’nın homoseksüelliği anlatmak kadar faaliyet gösterdiği bir başka alan da Rumilik ve Darwinizm propagandası. Bu vakıf aracılığı ile dünyanın dört bir yanına gönderilen Müslüman görünümlü kişiler Darwinizm’i ve materyalizmi anlatıyorlar. Gittikleri yerlerde Kuran’da, canlıların evrimi iddiasını doğrulayan hiçbir ifade olmadığı halde evrim varmış gibi anlatıyorlar.Kuran’da evrim yoktur. Bir proteinin dahi tesadüfen oluşması mümkün değildir. 700 milyonun üzerinde fosil de yaratılışı ispat etmektedir. Evrimin doğruluğunu ispat eden tek bir fosil yoktur. Cinlerin, meleklerin, yılana dönüşen Hz Musa’nın asasının hiçbir evrim geçirmeden bir anda yaratılması gibi insan da Kuran’da anlatıldığı gibi bir anda yaratılmıştır. Kuran’ın ve bilimin gösterdiği bu gerçeğe rağmen İslam ile Darwinizm’i bağdaştırmaya çalışmak, Müslümanlara Kuran’da olmayan bir İslam telkin etmektir.

ED HUSAIN


Quilliam VAKFI kurucusu.
Bangladeş asıllı bir aileden gelen Ed Husain’in gerçek adı Muhammed Mahbub Husain. Haşa Peygamberimiz’in ismini kullanmak istemediği için Ed ismini tercih ediyor. Rumiliği ve Darwinizmi savunuyor. ED HUSAIN’İN kendisi hakkında verdiği bazı bilgiler: 
“BURADAKİ TÜM İFADELERDEN ALLAH’I, İSLAM’I VE KURAN’I TENZİH EDERİZ. “Artık O’nun adına yaşamamızı isteyen bir Allah’a inanamıyordum. Aslında Allah’ın artık ‘O’ olduğunu bile düşünmüyordum... Allah, insanların icadıydı, insanlara ait bir çıkarımdı.” “Zaman geçtikçe Allah bilincim gelmiş geçmiş en düşük seviyeye indi. Hayatımdaki Allah’ın varlığı kaybolmuştu... İslam’ın kutsal kitabıyla bağlantımı kaybetmiştim.” “İslam’ın ruhunu kaybetmiştim.” “Hala iki yüzüm, iki kişiliğim vardı.” “İslam’ı manevi bir arayış olarak kabul edemiyordum.” “Allah’a uzaklığımın nedeni, on yıldır kalbimde gerçek iman kalmamıştı. Görünüşte öyleydim, politik amaçlarla kullanıyordum, fakat İslam’ın hakikatini kaybetmiştim.” Ed Husain’in en beğendiği ve aydınlatıcı bulduğunu söylediği kişilerden biri ise Mevlana RUMİ.

MAAJID NAWAZ

İngiltere doğumlu, aslen Pakistan asıllı. Quilliam Vakfı'nın kurucularından biri, Ed Husain’in ortağı. Twitter sayfasında Hz. İsa ve Allah ile ilgili haşa Müslümanları rencide eden karikatürler paylaştı. Rumiliği ve Darwinizmi savunuyor. “İslam barış dini değildir” diye açıklaması var. İngiltere’de Temmuz 2014’te bir striptiz kulübünde çekilmiş videosu ortaya çıktı. Maajid Nawaz’ın en dikkat çeken özelliklerinden biri ise homoseksüelliği sürekli gündemde tutması. Katıldığı bir çok programda ve yazılarında Allah’ın haram kıldığı, iğrenç bir pislik olan homoseksüelliği anlatıyor ve kendince homoseksüelliğin İslam’a aykırı olmadığını savunuyor. Örneğin, 2014 yılında BBC’de katıldığı bir programın konusu, “hem Müslüman hem homoseksüel olunur mu?” Maajid Nawaz bu programda “Evlilik öncesi sekse ve homoseksüel evliliğe karşı çıkmak bağnaz fikirlerdir” iddiasını öne sürüyor ve her türlü homoseksüel ilişkinin ve homoseksüel evliliğin Müslümanlar tarafından kabul edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

İslam’a göre homoseksüellik, Kuran’da ve hadislerde “iğrenç bir çirkinlik olarak” bildirilen haram olan bir davranıştır. Lut da; hani kavmine demişti: "Siz gerçekten, sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı 'çirkin bir utanmazlığı' yapıyorsunuz. Siz, (yine de) erkeklere yaklaşacak, yol kesecek ve biraraya gelişlerinizde çirkinlikler yapacak mısınız?" (Ankebut Suresi, 28-29)
Maajid Nawaz son zamanlarda yayınladığı bir yazıda ise, “Modern Müslümanlar neden homoseksüel cinsellikten korkuyorlar? Müslümanların Altın Çağında böyle değildi.” iddiasında bulunuyor. Bu yazıda resim olarak ise iki erkeğin dudak dudağa resmini kullanıyor. Maajid Nawaz bu yazısında ayrıca pek çok sözde İslam aliminin homoseksüelliği normal gördüğünü iddia ederken, bu konuya örnek olarak da Mevlana’yı veriyor. Mevlana olduğu iddia edilen kişinin Şems Tebrizi’ye olan derin tutkusunu ve aşkını eserlerinde ifade ettiğini kendince homoseksüelliği savunmak için delil olarak kullanıyor.

Dikkat Edin! “KURAN’DA HARAM OLAN HOMOSEKSÜELLİĞİ ÖVEREK ANLATAN, HER ŞEYİ ALLAH’IN YARATTIĞI GERÇEĞİYLE ÇELİŞEN BAZI GÖRÜŞLERE SAHİP OLAN BİR TAKIM ŞAHISLAR, KURAN’DA TARİF EDİLEN ‘MÜSLÜMAN’ ANLAYIŞINDAN FARKLI BIR YAPIYI KAMUOYUNA ANLATIYORLAR.” Resulullah (sav) buyurdular ki: "Lut kavminin İĞRENÇ FİİLİNİ (homoseksüelliği) İŞLEYEN KİMSE LANETLENMİŞTİR.“ (Kütüb-i Sitte, Hadis No: 1604, Ravi: Ebu Hureyre)


CHATHAM HOUSE - QUILLIAM VAKFI BAĞLANTISI Tarihi kaynaklarda yer alan bilgilere göre; Chatham House, 30 Mayıs 1919’da Paris Majestic Otel’de yapılan ‘Round Table’ (yuvarlak masa) toplantısıyla kuruldu. Toplantının katılımcıları arasında Rockefeller, Morgan, Carnegie, Rothschild ve Rhodes aileleri vardı. Toplantının amacı Birinci Dünya Savaşı sonrasında dünyaya yeni bir şekil vermekti. İsrail devletinin kuruluşuna öncülük eden, Osmanlı’yı parçalayan, Sykes Picot haritalarını çizen ve Sevr’i yapan bu masa yani Chatham House'du. Birinci dünya savaşı sonrası Ortadoğu burada belirlendi. Yuvarlak masa, daha sonra bir düşünce kurumuna dönüştürülüp, “Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstütüsü” adını aldı. Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü adı altında faaliyet gösteren Chatham House, basında derin dünya devletinin “stratejik – entelektüel motoru görevini yapan” kurum olarak tanımlanır. Chatham House ile Quilliam Vakfı bağlantı halinde. Chatham House, Quilliam Vakfı kurucusu Maajid Nawaz’ı yalnız üyelerinin okuyabileceği özel bir sayfa ile tanıtıp yazılarının okunmasını tavsiye ediyor.. Quilliam Vakfı kurucularından Ed Husain, Londra’da Chatham House’un düzenlediği “İngiltere’nin Yurt İçinde ve Yurt Dışında Teröre Karşı Mücadele Gündemi” konulu bir toplantıya konuşmacı olarak katılıyor. 
Quilliam Vakfı’nın Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Noman Benotman, Londra’da Frontline Club adlı kuruluşun düzenlediği toplantıya, Chatham House’tan Maha Azzam ile birlikte katılıyor. Basında yer alan bilgilerde, toplantının bitimi sonrasında katılımcılar arasındaki konuşmaların gece yarısına kadar sürdüğü söyleniyor. Quilliam Vakfı’ndan Noman Benotman, BBC sunucusunun yönettiği bir başka toplantıya, Chatham House’tan Sir Richard Dalton ile katılıyor. Chatham House üyesi Ortadoğu Kuzey Afrika Programında araştırmacı Hassan Hassan, Quilliam Vakfı’nın hazırladığı raporu önemle okunması gerektiğini söyleyerek yayınlıyor. Chatham House üyesi Hassan Hassan, Quilliam vakfı kurucusu Ed Husain’in yazılarını paylaşarak düzenli olarak destek veriyor. Ed Husain’le görüş alışverişinde bulunuyor. Ayrıca Ed Husain’in CFR’ da yaptığı konuşmanın ses kaydını paylaşıyor.


USAMA HASAN

Quilliam vakfının Islami Çalışmaları bölümünde araştırmacı. Rumiliği ve
Darwinizmi savunuyor. Tıpkı Mevlana’ya ait olduğu iddia edilen eserlerde olduğu gibi İslam’ın evrim teorisiyle uyumlu olduğunu iddia ediyor. İslam’da evrimin olduğu yanılgısını savunuyor ve bu yönde uluslararası propaganda yapıyor. Hayatın başlangıcının uzaydan gelmiş olabileceğini anlatıyor. Oysa bilim evrim olmadığını göstermiştir ve Kuran’da evrim yoktur. Haşa Kuran’ın yeterli görmeyip, Kuran’daki emir ve yasakların tekrar ele alınıp, yeni bir şeriat oluşturulması gerektiğini söylüyor.

Kuran’da evrim yoktur. Bir proteinin dahi tesadüfen oluşması mümkün değildir. 700 milyonun üzerinde fosil de yaratılışı ispat etmektedir. Evrimin doğruluğunu ispat eden tek bir fosil yoktur. Cinlerin, meleklerin, yılana dönüşen Hz Musa’nın asasının hiçbir evrim geçirmeden bir anda yaratılması gibi insan da Kuran’da anlatıldığı gibi bir anda yaratılmıştır. Kuran’ın ve bilimin gösterdiği bu gerçeğe rağmen İslam ile Darwinizm’i bağdaştırmaya çalışmak, Müslümanlara Kuran’da olmayan bir İslam telkin etmektir.