13 Haziran 2016 Pazartesi

NEW HORIZONS

İngiltere’de bulunan kuruluş, amacının İslam’da reform yapmak olduğunu söylüyor. Darwinizmi ve Rumiliği savunuyor. Bu konularda Quilliam Vakfı ile ortak çalışmalar yapıyor. Toplantılarında Quilliam Vafkı’ndan Usama Hasan, Allah’ın yaratmasını inkar eden ve bilim dışı olan evrimi anlatıyor Vakfın sosyal medya sayfasında, Usama Hasan’ın: “İslam ve bilim çalışma grubundaki alimler, insanın evrimi düşüncesinin İslam ile uyumunda bir sorun görmediler” yanılgısını ifade eden sözleri paylaşılıyor. Kuran’da evrim yoktur. Bir proteinin dahi tesadüfen oluşması mümkün değildir. 700 milyonun üzerinde fosil de yaratılışı ispat etmektedir. Evrimin doğruluğunu ispat eden tek bir fosil yoktur. Cinlerin, meleklerin, yılana dönüşen Hz Musa’nın asasının hiçbir evrim geçirmeden bir anda yaratılması gibi insan da Kuran’da anlatıldığı gibi bir anda yaratılmıştır. Kuran’ın ve bilimin gösterdiği bu gerçeğe rağmen İslam ile Darwinizm’i bağdaştırmaya çalışmak, Kuran’ın ilkelerine uymaz. New Horizons vakfının “İngiliz İslamı 2016” adıyla düzenledikleri konferansta Allah’ın “çirkinlik” olarak bildirdiği ve kesinlikle haram kıldığı homoseksüelliği destekleyen konuşmacılara da yer verildi. Bu vakıf, Tell Mama kuruluşu ve yöneticisi Fiyaz Mughal’ın faaliyetlerini de destekliyor. Rumiliği tanıtan grupları ve toplantıları tanıtıyor.

İslam’a göre homoseksüellik, Kuran’da ve hadislerde “iğrenç bir çirkinlik olarak” bildirilen haram olan bir davranıştır “Siz insanlardan (cinsel arzuyla) erkeklere mi gidiyorsunuz? Rabbinizin sizler için yaratmış bulunduğu eşlerinizi bırakıyorsunuz. Hayır, siz sınırı çiğneyen bir kavimsiniz.”Dedi ki: "Gerçekten ben, sizin bu yaptığınıza öfke ile karşı olanlardanım." (Şuara Suresi, 165-166- 168) Resulullah (sav) buyurdular ki: "Lut kavminin İĞRENÇ FİİLİNİ (homoseksüelliği) İŞLEYEN KİMSE LANETLENMİŞTİR.“ (Kütüb-i Sitte, Hadis No: 1604, Ravi: Ebu Hureyre)

Tüm bu bilgiler İslam aleminde Allah’ın haram kıldığı bir fiil olan homoseksüelliğin yaygınlaşması için, Darwinizme ve Rumiliğe dayalı Kuran’sız bir İslam anlayışının hakim kılınması için nasıl bilinçli bir hareket yürütüldüğünü gösteriyor. Bazı kişilerin anlattığı bu yanlış İslam anlayışı tüm İslam alemi için bir tehlikedir. Müslümanların çok dikkatli olması gerekir. Ancak bu tehlikeye karşı yapılması gereken şey sadece karşı ideolojik cevap ve ilmi mücadeledir. Bu da Kuran ayetleri ve ilmi delillerle insanların bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi yani kültürel çalışmalar yoluyla mümkündür.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder