16 Haziran 2016 Perşembe

MATT OGSTON

23 yaşındayken Naz isimli bir erkekle Londra’da yaşamış olan Mat Ogston
İngiltere’nin ünlü homoseksüellerinden biri. İlişkisinin olduğu Naz isimli kişinin intihar etmesi üzerine Naz and Matt Foundation adında homoseksüelliği anlatan bir vakıf kuruyor ve homoseksüelliğin sözde meşrulaştırılması için bu vakıf üzerinden faaliyet yapıyor. Quilliam Vakfının İslam’da Cinsellik adı altında düzenlediği ve homoseksüelliği öven sergiye Matt and Naz Foundation da destek vermişti. Suriye’de, Irak’ta, Libya’da her gün yüzlerce Müslüman şehit edilirken, Akdeniz’de her gün onlarca Müslüman boğulurken, milyonlarca Müslüman mülteci konumunda yaşarken Quilliam Vakfı’nın ilgilendiği konu Kuran’da haram olan homoseksüelliğin yaygınlaştırılması.

İslam’a göre homoseksüellik, Kuran’da ve hadislerde “iğrenç bir çirkinlik olarak” bildirilen haram olan bir davranıştır Peygamberimiz bir hadisinde bu fiili “iğrenç” olarak nitelemiştir: Resulullah (sav) buyurdular ki: "Lut kavminin İĞRENÇ FİİLİNİ (homoseksüelliği) İŞLEYEN KİMSE LANETLENMİŞTİR.“ (Kütüb-i Sitte, Hadis No: 1604, Ravi: Ebu Hureyre) Ayette ise şöyle bildirilmiştir: Hani Lut da kavmine şöyle demişti: "Sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasız-çirkinliği mi yapıyorsunuz? Gerçekten siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Doğrusu siz, ölçüyü aşan (azgın) bir kavimsiniz." (Araf Suresi, 80-81)
Quilliam Vakfı’nın homoseksüelliği anlatmak kadar faaliyet gösterdiği bir başka alan da Rumilik ve Darwinizm propagandası. Bu vakıf aracılığı ile dünyanın dört bir yanına gönderilen Müslüman görünümlü kişiler Darwinizm’i ve materyalizmi anlatıyorlar. Gittikleri yerlerde Kuran’da, canlıların evrimi iddiasını doğrulayan hiçbir ifade olmadığı halde evrim varmış gibi anlatıyorlar.Kuran’da evrim yoktur. Bir proteinin dahi tesadüfen oluşması mümkün değildir. 700 milyonun üzerinde fosil de yaratılışı ispat etmektedir. Evrimin doğruluğunu ispat eden tek bir fosil yoktur. Cinlerin, meleklerin, yılana dönüşen Hz Musa’nın asasının hiçbir evrim geçirmeden bir anda yaratılması gibi insan da Kuran’da anlatıldığı gibi bir anda yaratılmıştır. Kuran’ın ve bilimin gösterdiği bu gerçeğe rağmen İslam ile Darwinizm’i bağdaştırmaya çalışmak, Müslümanlara Kuran’da olmayan bir İslam telkin etmektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder